Get Adobe Flash player

Acasa

Societatea Comercială SMART SECURITY SYSTEMS” S.R.L. este organizată pe principiul unei Agenţii de Consultanţă pentru Securitate Privată (Birou), cu sediul în Timişoara, având ca principale obiecte de activitate:

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

- evaluarea de risc la securitate fizică şi analiza de risc la securitate fizică pentru toate tipurile de societăţi comerciale şi instituţii publice cu entitate proprie distinctă, situate oriunde pe teritoriul României. Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.


- consultanţă pentru securitate privată şi protecţie contrainformativă pentru societăţi comerciale şi persoane fizice interesate;

- protecţia împotriva scurgerilor de informaţii, consultanţă pentru servicii de securizare a instituţiilor, locuinţelor şi obiectivelor industriale, inclusiv evaluarea sistemelor de securitate; stabilirea punctelor vulnerabile în modul de organizare şi funcţionare a pazei şi securităţii unei instituţii (evaluarea potenţialului de risc prin efracţie) şi înlăturarea acestor vulnerabilităţi; stabilirea datelor cu conţinut ridicat de confidenţialitate (evaluarea potenţialului de risc prin scurgerea de date şi informaţii din firmă) şi realizarea măsurilor de pază şi protecţie a acestora prin intermediul mijloacelor tehnice şi umane, angrenate într-un sistem funcţional complex;

- acţiuni şi măsuri specifice de protecţie a datelor şi informaţiilor cu conţinut confidenţial aparţinând unor instituţii, organisme sociale, sau persoane fizice, împotriva acţiunilor ostile desfăşurate de persoane rău intenţionate în acest sens, identificarea şi eliminarea pericolelor potenţiale.

- managementul de securitate pentru toate tipurile de societăţi comerciale sau instituţii publice interesate. Consultanţă pentru organizarea pazei şi protecţiei unor obiective speciale prin dispozitive umane sau tehnice!

- proiectarea şi integrarea sistemelor electronice de securitate fizică şi securitate la incendiu.

- inginerie în domeniul sistemelor electronice de securitate;                    

- training de specialitate pentru persoane adulte, în domeniul sistemelor de securitate, al consultanţei şi managementului de securitate.


smart security

Elită profesională! Tehnologie avansată! Echipamente electronice speciale! 

Servicii de calitate! Securitate, discreţie şi confidenţialitate depline!